0-0 e din partea Casei! Pariurile online îți aduc o șansă în plus de câștig

noiembrie 1, 2020

Casa Pariurilor desfășoară în această lună campania promoțională intitulată „0-0 e din partea Casei”. Campania se adresează tuturor persoanelor majore care îndeplinesc cumulativ condițiile menționate în Regulamentul Campaniei.

Campania se va desfășura în perioada 01.11.2020, ora 00:00 – 30.11.2020, ora 23:59, în toate Agențiile CASA PARIURILOR și pe website-ul oficial www.casapariurilor.ro.

Prezenta Campanie se adresează tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare “Participanți”), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

🔴 au împlinită vârsta de 18 ani în ziua participării la Campanie;
🔴 au domiciliul/ reședința fiscală în România;
🔴 acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cât și dispozițiile Regulamentului de joc;
🔴 îndeplinesc condițiile speciale de participare;

Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajații Organizatorilor, precum rudele și/sau afinii acestora până la gradul II , partenerii Organizatorilor implicați în derularea Campaniei, acționarii și membrii echipei manageriale ai Organizatorilor, membrii și angajații O.N.J.N., precum și/sau orice persoane care ar putea avea o legătură directă cu prezenta Campanie (Rude și/sau afinii acestora până la gradul II: părinți/ frați/ surori/ copii, soț/ soție).

Prin participarea la Campanie, Participanții declară ca au luat cunoștință de prevederile Regulamentului, acceptă termenii și condițiile stipulate în Regulamentul de joc și se obligă la respectarea acestora.

Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerată validă, toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie îndeplinite cumulativ și aceasta să nu fi trimis către Organizatori, o cerere în scris, prin care anunță că nu dorește să mai participe la Campanie.

Pentru a participa la prezenta Campanie, în perioada 01.11.2020, ora 00:00 – 30.11.2020, ora 23:59, Participanții trebuie:

🔴 să plaseze un bilet, pe evenimentele sportive, prematch, simplu, multiplu sau de tip sistem, în cadrul Agențiilor CASA PARIURILOR și/ sau pe platforma online CASA PARIURILOR (www.casapariurilor.ro) și/ sau prin intermediul aplicației pentru Mobil CASA PARIURILOR, avand selectat cel putin un meci din secțiunea 0-0 e din partea Casei, pariu de bază 1 sau 2, în perioada și în condițiile prezentului Regulament;

🔴 să selecteze unul dintre meciurile de fotbal cuprinse în Oferta zilnică de pariere a Organizatorilor, din secțiunea specială intitulată “0-0 DIN PARTEA CASEI”. Participanții nu vor putea selecta decat opțiunea pariului de baza 1 („Castiga Gazdele”) sau 2 („Câștigă Oaspeții”) la meciurile din secțiunea specială intitulată 0-0 e din partea Casei.

Pentru meciurile din secțiunea specială intitulată 0-0 e din partea Casei, Organizatorii vor acordă un COD SPECIAL de identificare a meciului de fotbal, față de CODUL STANDARD aflat în Oferta Zilnică de pariere. În situația în care Participanții selectează CODUL STANDARD pentru meciul din Oferta zilnică de pariere, acesta nu va beneficia de restituirea mizei în condițiile acordate prin prezenta Campanie.

Pentru Participanții care îndeplinesc toate condițiile prezentei Campanii, precum și pe cele ale Regulamentului de joc, Organizatorii vor restitui acestora miza aferentă meciului/ meciurilor selectate din secțiunea specială intitulată 0-0 e din partea Casei din Oferta zilnică de pariere (COD SPECIAL), acordând cotă 1 pentru meciul/meciurile respective.

În situația în care Participanții plasează un bilet ce conține mai multe evenimente sportive, printre acestea regăsindu-se și unul sau mai multe meciuri din secțiunea specială intitulată “0-0 e din partea Casei” din Oferta zilnică de pariere, biletul va fi câștigător dacă toate celelalte evenimente din oferta standard sunt câștigătoare, iar cele din secțiunea specială intitulată “0-0 e din partea Casei” sunt castigatoare sau se termină 0 – 0.

Eventualele sesizări legate de derularea Promoției se vor putea transmite la adresa de e-mail: suport@casapariurilor.ro sau pe chatul disponibil pe site-ul casapariurilor.ro pe toată durata derulării Campaniei. Orice dispută apărută între Organizatori si Participanții la Campanie, va fi soluționată pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.

Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale.

Pentru scopul acestui Regulament, “forța majoră” înseamnă orice act, eveniment sau situație extraordinară, insurmontabilă și imprevizibilă, respectiv care nu poate fi controlată, evitată, înlăturată, remediată sau prevăzută de către Organizatori – inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința sa – și a cărei apariție duce la imposibilitatea de a-și îndeplini unele dintre sau toate obligațiile, în conformitate cu prezentul Regulament (precum războiul, calamitățile naturale, grevele, pandemii sau orice alte restrictii legale și orice alt eveniment care stă în afara controlului Părții care îl invocă).

În cazul în care o situație de “forță majoră” împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei, Organizatorii vor putea efectua sau continua derularea Campaniei la o dată ulterioară.

Pe tot parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunțarea Participanților prin aceleași canale de comunicare prin care Regulamentul Campanei a fost făcut public anterior, precum și după informarea prealabilă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în conformitate cu prevederile legale, dacă modificările efectute necesită o astfel de informare. În acest caz, Participanții au responsabilitatea de a verifica periodic dacă apar modificări asupra Regulamentului Campaniei. Modificarea Regulamentului nu este de natură a afecta drepturile Participanților.

Vezi AICI oferta zilnică de pariere!

Etichete: , , ,

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *